Regulamin korzystania z ziemnego kortu tenisowego

Regulamin korzystania z kortu tenisowego
Postanowienia ogólne

§1. Regulamin określa zasady korzystania z kortu tenisowego położonego w Czarnym Dunajcu
§2. Kort tenisowy jest obiektem sportowo-rekreacyjnym administrowanym Towarzystwo Sportowe Podhalański
§3. Obsługą i udostępnianiem kortu zajmują sie członkowie stowarzyszenia.
§4. Kort Tenisowy czynny jest w sezonie w godzinach od 15:00 do zmierzchu. W weekendy od godz., 10:00.
§5.Za korzystanie z kortu jest pobierana opłata .

Bezpłatnie z obiektu korzystać mogą szkoły, organizacje społeczne, zakłady pracy i osoby prywatne po uprzednim uzgodnieniu terminu..
§6. Rezerwacji kortu można dokonać bezpośrednio lub telefonicznie nr 600383350 .
§7. Osoba posiadająca rezerwację powinna stawić się na 10 min. przed planowanym wejściem na kort.
§8. W przypadku nieobecności kort zostanie udostępniony osobie oczekującej na wejście.


Zasady korzystania z kortu


§9. Pierwszeństwo korzystania z kortu mają osoby, które dokonały rezerwacji terminowej.
§10. Na korcie obowiązuje obuwie i strój sportowy.
§11. Nawierzchnie kortu można eksploatować tylko i wyłącznie w czystym obuwiu sportowym o płaskiej, elastycznej i jasnej podeszwie. Nie można używać butów sportowych do piłki nożnej typu korki, butów do zajęć lekkoatletycznych z kolcami oraz butów do golfa.
§12. Zabrania się jazdy po nawierzchni rolkami, deskorolkami, wrotkami itp.
§13. Zabrania się jazdy po nawierzchni pojazdami kołowymi (hulajnogi, rowery, motocykle i inne). Wyjątkowo przy sprzątaniu można posługiwać się urządzeniami z ogumieniem pneumatycznym.
§14. Zabrania się ustawiania na nawierzchni jakichkolwiek przedmiotów mogących wywierać duże naciski jednostkowe (np. ławki, krzesła, stoły, podium, rusztowania i inne).

§15. Nie należy dopuszczać do przenoszenia na płytę kortu ”przedmiotów obcych”, brudu, piasku, ziemi, kamieni i innych elementów, które powodują zniszczenie nawierzchni.
§16. Na korcie należy zachować porządek, czystość i spokój oraz podporządkować się decyzjom opiekuna kortu.
§17. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z kortu tylko pod opieką rodzica, nauczyciela lub opiekuna.
§18. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu i zachowywania się w sposób nieodpowiedni.
§19. Odpowiedzialność materialną za szkody powstałe podczas użytkowania kortu ponosi korzystający.
§20. Wszelkie zauważone braki oraz usterki należy zgłaszać administratorowi obiektu.
§21. Za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu odpowiedzialność ponosi użytkownik.
§22. Wejście i korzystanie z obiektu jest jednoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego Regulaminu.

Możliwość komentowania została wyłączona.